Skip to main content

РАЗВИТИЕ НА МИОНИТОРИНГА НА ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО