Перейти к основному содержанию

РАЗВИТИЕ НА МИОНИТОРИНГА НА ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО