"EURO-RIOB 2010"

22-24 septembre 2010 - Megève (France)


 

Déclaration Finale / Final Declaration

 

› Déclaration de Megève(PDF – 123.5 ko)

› Megeve Declaration(PDF – 107 kb)